Какво е включено в списъка на документите за продажба на апартамент

Законът
Зареждането ...

Изглежда, че е трудно собственикът да се подготвидокументи за продажба на апартамент? Събираме всички налични документи, прикрепяме към тях граждански паспорт и това е в шапката. Но фактът е, че такива преценки се намират сред онези, които някога са чували нещо. Или му беше казано.

списък на документите за продажба на апартамент
За да съжалявам, това е безполезнопрекарано време, трябва да потърсите помощ от хора, които са компетентни по този въпрос. Това означава, че тези, които знаят точно кой списък от документи за продажба на апартамент ще бъдат необходими. Той може да бъде квалифициран адвокат или добре позната агенция за недвижими имоти.

Повярвайте ми, следвайки този съвет, ще запазите нервите и парите си, както и много ценно време.

Така че, списъкът на документите за продажба на апартамент е, както следва:

• Паспорт на гражданин на Руската федерация - коментари не са необходими тук. Но трябва да се припомни, че не само оригиналът ще бъде необходим. Необходимо е да имате нужда от копие на всяка страница, където има записи.
списък на документите за продажба на апартамент

• Правни документи за жилищно настаняване - туксамо две от тях: документ, въз основа на която е придобита собствеността и хартията, което ясно се казва, че един гражданин на такова право е регистрирано.
• Технически паспорт на обекта - моля, обърнете внимание: списъкът на документите за продажба на апартамент ще бъде достатъчен, само ако техническият паспорт е издаден не по-късно от 60 месеца преди момента, в който е взето решение за регистриране на покупката и продажбата.
• Договор за продажба - трябва да бъде изготвен в три екземпляра. Единият остава с продавача, втория с купувача, третият се прехвърля в камарата за регистрация.
• Квитанция, която потвърждава плащането на подходящата сума под формата на държавна такса - всичко е ясно тук.
• Необходимо е пълномощно, ако степредставляват интересите на лицето, което е събрало необходимия списък на документите за продажбата на апартамента, но по някаква причина не може лично да присъства при приключването на сделката. Ясно е, че този документ трябва да бъде издаден от нотариус.
• Сертификат за брак се дава,разбира се, от гражданите, които са омъжени. Между другото, съгласието на съпруга (нотариално заверено) също ще се изисква: каквото и да каже, това е въпрос на съвместно придобита собственост. Следователно съпругът или съпругът трябва да потвърдят, че не възразяват срещу продажбата на имота.
документи за продажба на апартаменти
В случай че не е въпрос на съсобственостсобственост, не се изисква съгласие. И накрая, ако по време на сделката гражданинът успя да се разведе, тогава той трябва да подготви удостоверение за развод.
• Справка от органите на Федералната данъчна служба - потвърждава товапродавачът редовно плащал наем и нямал дълг. Тази купувач изпитва специална нужда от този документ. Той също ще трябва да подпише сертификат за прехвърляне, който ще каже, че няма купувач. И обратното.

В някои случаи списък с документи заПродажбата на апартамент може да включва разрешението на органите по настойничество. Подобна е ситуацията, когато собственикът на жилището е дете, което не е достигнало възрастта на сделката с мнозинство.

Зареждането ...
Зареждането ...